0
0

تست های گوارش و جذب مواد منطبق با کنکور 99 و 1400

5,000تومان

بسته تستی فصل دوم- زیست دهم- گوارش و جذب مواد منطبق با کنکور 99 و 1400

دانلود تست های گوارش و جذب مواد زیست شناسی دهم

ویژگی های بسته:

 • تست های طبقه بندی شده زیست شناسی برای هر گفتار
 • تست های ترکیبی زیست شناسی
 • تست های کنکور سراسری
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی و بررسی هر کدام از گزینه ها
 • تعداد تست این بسته: 132 تست زیست شناسی
 • نوع فایل: pdf
 • تعداد صفحات: 59
 • تضمین کیفیت کالا – در صورت عدم رضایت شما از کالا، هزینه کالا به شما برگشت داده می شود.

 

پس از خرید بسته لینک دانلود بسته نمایش داده می شود. علاوه بر این بعد از خرید می توانید از طریق پیشخوان کاربری، بخش دانلود ها به لینک دانلود بسته تستی دسترسی پیدا کنید.

نمونه ای از این بسته تستی برای مشاهده شما:

گفتار 1- یاخته و بافت جانوری

تست شماره 1- مولکول‌هایی که بخش عمدۀ آن‌ها در تماس با بخش میانی دو‌لایۀ فسفولیپیدهای غشای یاختۀ جانوری است ………………

 1. صرفاً در انتشار تسهیل شده یا انتقال فعال نقش دارند.
 2. امکان عبورآزادانۀ آب را از میان کانال‌های خود فراهم می‌کنند.
 3. نسبت به یون‌ها نفوذپذیری انتخابی دارند.
 4. می‌توانند به گروه لیپید‌ها تعلق داشته باشند.

@ تست شماره 2- چند مورد از موارد زیر، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟
« هر یاخته‌ی بافت عصبی ………………  »
الف) یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای را تحریک می‌کند تا منقبض شوند.
ب) جریان الکتریکی پیام عصبی را از جسم یاخته‌ای تا آکسون هدایت می‌کند.
ج) که دارای زوائد رشته‌مانند با توانایی هدایت پیام عصبی است، با یاخته‌های هر بافت دیگر در ارتباط است.
د) علاوه بر قابلیت پاسخ به محیط، می‌تواند وضع درونی خود را ثابت نگه‌دارد.

 1. صفر مورد
 2. یک مورد
 3. سه مورد
 4. دو مورد

تست شماره 3- نوعی بافت اصلی در بدن انسان سالم در پوشاندن سطح درونی حفرات و مجاری بدن نقش دارد. دربارۀ این نوع بافت، کدام عبارت زیر صحیح است؟

 1. هر یاختۀ این بافت در تماس با شبکه‌ای از پروتئین‌ها و گلیکوپروتئین‌های رشته‌ای می‌باشد.
 2. هر سلول زندۀ آن قابلیت تولید انواعی از مولکول‌های پروتئینی را درون خود دارد.
 3. همانند بافت پیوندی متراکم، بین یاخته‌های این بافت فضای بین سلولی اندکی وجود دارد.
 4. همواره توانایی تولید گلیکوپروتئین موسین و ترشح آن به سطح درونی خود را دارد.

تست شماره 4-کدام عبارت در مورد حرکت آب طی اسمز صحیح می‌‌باشد؟

 1. با افزایش تراکم نمک‌های محلول درون یاخته، فشار اسمزی درون یاخته کاهش می‌یابد.
 2. حرکت همۀ مولکول‌های آب طی اسمز از محیط رقیق به محیط غلیظ می‌باشد.
 3. اگر تراکم یون‌های محلول در محیطی افزایش یابد، حرکت مولکول‌های آب به این محیط کاهش می‌یابد.
 4. عبور مولکول‌های آب از عرض غشایی با تراوایی نسبی بدون صرف انرژی و با انتشار از محیط رقیق به محیط غلیظ می‌باشد.

تست شماره 5- چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟
«هر پروتئینی که در غشای یاخته با سر فسفولیپیدها در تماس است، ………………  »
الف) با ایجاد منفذ، در عبور مواد از عرض غشای یاخته نقش دارد.
ب) با انشعاباتی از کربوهیدرات‌ها در تماس است.
ج) در انسجام ساختاری غشا مؤثر است.
د) برخلاف سطح داخل یاخته، در سطح خارج آن دیده می‌شوند.

 1. یک مورد
 2. دو مورد
 3. سه مورد
 4. چهار مورد

گفتار 1- یاخته و بافت جانوری

پاسخ تست شماره 1- گزینه 4 صحیح است. پروتئین سرتاسری و کلسترول، مولکول‌هایی هستند که بخش عمده‌ی آن‌ها با قسمت‌های میانی دو‌لایۀ فسفولیپیدها در تماس است. همان‌طور که می‌دانید کلسترول به گروه لیپیدها تعلق دارد.
و وظایفی که در گزینه‌های یک، دو و سه آورده شده است توسط کلسترول انجام نمی‌شود. علاوه بر این هر پروتئین سرتاسری کانال یا پمپ نیست.

پاسخ تست شماره 2- گزینه 2 صحیح است. تنها مورد چهارم صحیح است. دقت کنید بافت عصبی دارای یاخته‌های مختلفی است که نورون‌ها یاخته‌های اصلی این بافت هستند.
الف) دقت کنید برای یاخته‌های پشتیبان صحیح نیست، همچنین برخی نورون‌ها با نورون‌های دیگر و یا با غدد در ارتباط هستند.
ب) این مورد فقط برای یاخته‌های اصلی بافت عصبی (نورون‌ها) صحیح است.
ج) منظور از یاخته بافت عصبی دارای زوائد رشته‌مانند با توانایی هدایت پیام عصبی نورون است که آکسون و دندریت دارد. دقت کنید نورون ممکن است با نورون دیگر یا یاخته‌ی ماهیچه‌ای ارتباط برقرار کند (نه هر یاخته بافت‌های دیگر، مثلا نورون با یاخته های بافت چربی ارتباط ندارد).
د) این دو ویژگی، جز ویژگی‌های حیات هستند که در هر یاخته زنده‌ای مشاهده می‌شود.

پاسخ تست شماره 3- گزینه 2 صحیح است. دقت کنید یاخته‌های بافت پوششی همانند سایر یاخته‌های زندۀ بدن انسان توانایی تولید انواعی از پروتئین‌های غشایی را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1- در بافت پوششی چند لایه یاخته‌های سطحی با غشای پایه در تماس نیستند.

گزینه 3- فضای بین یاخته های بافت پیوندی متراکم برخلاف بافت پوششی زیاد است.

گزینه 4- یاخته های بافت پوششی موسین را به سطح بیرونی خود (نه سطح درونی خود!) و به سطح درونی مجرا ترشح می کنند.

پاسخ تست شماره 4- گزینه 4 صحیح است. بررسی گزینه‌ها:
گزینۀ 1- با افزایش نمک‌های محلول غلظت محیط زیاد شده و فشار اسمزی نیز افزایش می‌یابد.
گزینۀ 2- حرکت همۀ مولکول‌ها به یک جهت نمی‌باشد (مولکول ها در همه جهات حرکت می کنند) اما برایند حرکت مولکول‌های آب به سمت محیط غلیظ می‌باشد که در اثر این اختلاف غلظت جابه‌جایی خالص آب رخ می‌دهد.
گزینۀ 3- در صورت افزایش تراکم یا غلظت محیط، فشار اسمزی زیاد شده و حرکت آب به این محیط افزایش می‌یابد.
گزینۀ 4- به انتشار آب از عرض غشایی با تراوایی نسبی اسمز می‌گویند. انتشار از محیط رقیق (غلظت آب زیاد) به محیط غلیظ (غلظت آب کم) می‌باشد.

پاسخ تست شماره 5- گزینه 1 صحیح است. منظور پروتئین‌هایی است که با بخش‌های بیرونی فسفولیپیدها (از سمت داخل و خارج) در تماس‌اند. تنها مورد (ج) عبارت را به درستی کامل می‌کند.
بررسی موارد:
مورد (الف): هر پروتئینی در غشا دارای منفذ نیست.
مورد (ب):  برخی پروتئین‌ها در تماس با کربوهیدرات‌ها نیستند. علاوه بر این پروتئین های پیرامونی داخل غشا با کربوهیدارت های در تماس نیستند.
مورد (ج): پروتئین‌ها، لپییدها و کربوهیدرات‌ها ساختار غشا را شکل می‌دهند، پس در حفظ انسجام ساختاری آن نقش دارند.
مورد (د): پروتئین‌های سراسری غشایی با هر دو سر فسفولیپیدهای غشا در سطح خارجی و داخلی یاخته در تماس‌اند.

دیدگاهها

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. nope

  سطح سوالات متوسط و اسون هست اکثرا اگه میشه سطح س.الات رو مانند کنکور 99 بالا ببرید

  • کیوزیست (مالک تایید شده)

   سلام وقت بخیر
   سوالات کنکور سراسری 99 در سطح متوسطی بودند، منتها زمان برای پاسخ محدود بود.
   در این پیکج سعی شده یک سنجش درست صورت گیرد و از ارائه تست های مبهم خودداری شود. چون تست های ابهام دار زمان شما را تلف می کند بدون اینکه یادگیری رخ دهد.
   ممنون از وقتی که گذاشتید و نظر دادید
   نظر شما برای ما بسیار ارزشمند است، ما می کوشیم که انتظارات شما را برآورده کنیم.
   با تشکر فراوان
   کیوزیست

 2. ارشیا یزدی (مالک تایید شده)

  سلام و عرض خسته نباشید . من کنکوری 1402 هستم و سوالات این فایل به نظرم فوق العاده هستند و سوالات فوق العاده سطح بالا و عالی توضحیحات کاملی دارند و نکات بسیاری دارند که در هیچ کتابی به این شیوه که بسیار قابل فهم است توضیح داده نشده است. با سپاس از گروه کیوزیست

  • کیوزیست (مالک تایید شده)

   سلام و وقت بخیر آقا ارشیا
   ممنون از نظر خوبتون
   اگر کنکوری ۱۴۰۲ هستید این بسته تستی مناسب شما نیست و بسته های منطبق با کنکور ۱۴۰۲ در آینده در سایت قرار می گیرند. اگر بسته رو خریداری کردید لطفاً با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا هزینه به شما برگردانده شود.

 3. Nazife

  واقعا حرف نداره تا بحال یه همچین محصولات بی نظیر با قیمت بی نهایت مناسب ندیدم خدا ازتون راضی باشه عالیه👌👌👌👌👌

  • کیوزیست

   سلام و احترام
   نظر لطف شماست.
   واقعا خوشحالیم که تونستیم کمک کنیم.
   ممنون از شما

 4. امیر

  واقعا تست ها قشنگو کنکوری بود اصلا گوارش یکی از سختترین درسهای دهمه و تستهای مستقیم هم تو کنکور داره بازم ممنونم ارزش خریدم دارد قیمتش هم مناسب باتشکر از سایتتون

  • ادمین سایت

   خواهش می کنم، درسته. مبحث گوارش از مباحث مهم است و در کنکور سراسری به آن توجه خاصی می شود. ممنون از نظرتون. با آرزوی موفقیت و شادکامی